01

problemy

  • Zbyt wysokie koszty
  • Rosnące zadłużenie
  • Brak płynności finansowej
  • Problem z dostępem do danych finansowych na bieżąco
02

skutki

  • Niska rentowność firmy, inwestycji
  • Wysokie koszty zadłużenia
  • Brak pieniędzy na kluczowe zobowiązania: wobec pracowników, publiczno-prawne
03

nasze rozwiązania

  • CASH FLOW
  • STRAŻNIK BUDŻETU
  • KOFIOS R